Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Inschrijven voor buitenschoolse opvang

Achternaam van kind: *
Voornaam: *
Roepnaam: *
Geboorteplaats: *
Geboortedatum: *
Geslacht: * Jongen   Meisje
BSN nummer:
Aanmeldende ouder: *
Adres: *
Postcode en plaats: *
Telefoon: *
Email: *
Burgerlijke staat: Gehuwd   Samenwonend   Alleenstaand
Geboortedatum van ouder:
BSN nummer ouder 1:
BSN nummer ouder 2:
Gewenste Locatie: *
Naam basisschool: *
Plaatsing nodig vanaf: *
Bijzonderheden:
Welke dagen (voor school): Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag  
Welke dagen (na school): Maandag   Dinsdag   Woensdag   Donderdag   Vrijdag  
Schoolvakantiedagen (min. 4 / max. 52):