Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Kinderopvang van SKOIJ

Van de tien inwoners in IJsselmonde hebben er zeker zes zelf opvang bij SKOIJ genoten, hun (klein-)kinderen bij ons gebracht, of ze kennen het van buren en andere ouders op school. Niet vreemd, want wij zijn al 50 jaar vertegenwoordigd in de deelgemeente en hebben veruit de meeste locaties en ervaring op het gebied van echt goede en betrouwbare kinderopvang tussen 0 en 13 jaar.
Wij zijn een lerende organisatie en we houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
We groeien mee, maar houden onze SKOIJ koers altijd vast: het bieden van de beste en meest betaalbare kinderopvang. En er dagelijks voor zorgen dat werkende en studerende ouders echt met een gerust hart hun kinderen aan ons toevertrouwen staat bij ons altijd nummer 1.

Organisatie

Organisatie

U kunt bij ons terecht voor een betrouwbare, veilige en prettige plek voor uw kind(eren). Als een tweede huis ervaren 'onze' kinderen de dagverblijven en buitenschoolseopvang. 'Onze' ouders voelen zich net zo thuis, maar weten ook dat ze met een gerust hart hun daginvulling kunnen uitoefenen. En daar doen we als organisatie dan ook bijna alles voor! Niet alleen het management, de administratie en de leidsters vormen de organisatie, nee juist ook de ouders horen erbij voor ons om onze zorg voor hun kinderen steeds beter uit te oefenen. Samen met u vormen we een geweldig team!

Visie & Missie

Visie & Missie

Elk kind is uniek in aanleg en aard. Ieder kind ontwikkelt zich op haar / zijn eigen wijze en in eigen tempo. Wij hebben respect voor de eigenheid van ieder kind en het gezin waar het kind in opgroeit. Wij willen hier zoveel mogelijk bij aansluiten. Wij streven naar het creëren van een situatie waarin het kind zich optimaal kan ontplooien en ontwikkelen in een omgeving die veiligheid, gezelligheid, grenzen, regels en geborgenheid biedt.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Bij Skoij hechten we veel waarde aan prettig en veilig ingerichte groeps- en buitenruimtes. Nemen we alleen genoegen met uitdagend, veilig en gevarieerd spelmateriaal. En zijn er altijd voldoende gekwalificeerde pedagogische medewerkers aanwezig per groep. Zij zorgen voor een optimale begeleiding van de kinderen en worden zelf op regelmatige basis bijgeschoold. Verder is er veel aandacht, in samenspraak met onze ouderraden, voor zaken als gezonde voeding, hygiëne en onderling respect tussen de kinderen.

 

Klachten en privacy

Klachten en privacy

Externe klachtenbehandeling


Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht via de interne klachtenprocedure, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Kinderopvang. Een medewerker van het Klachtenloket zal uw klacht met informatie, gericht advies, bemiddeling of mediation proberen op te lossen.  

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat beide partijen de uitspraak moeten nakomen en dat hoger beroep tegen de uitspraak niet mogelijk is. Meer informatie hierover vindt u op:Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

 

Privacy beleid 

SKOIJ hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKOIJ houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

klik hier voor ons privacy beleid. 

Alg.voorwaarden, plaatsingsprocedures en andere info download de pdf's, open de webpagina's en lees ze goed door

Algemene voorwaarden Branchevereniging

Kinderopvangkaart om prijzen te vergelijken

Aanvullende voorwaarden BSO 2023

Aanvullende voorwaarden KDV 2023

 

 

Inspectie rapporten Landelijk Register Kinderopvang

Alles over regelgeving en aanvragen kinderopvangtoeslag

Nibud voor informatie en financiele tips