Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Tarieven Buitenschoolse Opvang 2023 geldig vanaf 01-01-2023

Prijs voor producten in de schoolweken: € 7,80 Regulier (opvang op vaste dagen)
De uren zijn met rekenkundige afrondingen weergegeven

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen incl. studiedagen/middagen
             scholen v.a. 15.00 - 15.30                    3u30m
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 52 39 26 13
Prijs per maand €406 €304 €203 €101

 

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen        scholen v.a. 14.30          4u
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 56 42 28 14
Prijs per maand €437 €327 €218 €109

 

40 weken naschoolse opvang           scholen continurooster 5 dagen       v.a. 14.00      4,5u
Dagen 5 4 3 2
Uren p/m 75 60 45 30 15
Prijs per maand €585 €468 €351 €234 €117

 

Woensdagmiddag regulier v.a. 14.00
Uren per maand 24 18
Prijs per maand €187 €140

 

Voorschool v.a. 7.00 uur    40 weken / schoolweken
Aantal dagen 5 4 3 2 1
Uren p/m 27.5 22 16.5 11 5.5
Prijs per maand €215 €171 €129 €86 €43

Bij afname van uitsluitend 40 weken nso en voorschool geldt dat die 40 weken verdeeld over 12 maanden gefactureerd worden. Bij tussentijds opzeggen of plaatsing later in kalenderjaar zal er een na-facturatie bij opzegging / een herberekening bij plaatsing van het aantal uren per maand plaatsvinden.

Belangrijk: voorschoolse opvang  is uitsluitend  in combinatie met naschoolse opvang verkrijgbaar!

Afrondingen voorbehouden!

 

Tarieven Flexibele naschoolse opvang 2023 (beperkt beschikbaar)
Prijs voor producten in de schoolweken: € 8,40 Flexibel             

U koopt een gemiddeld aantal dagen per week. U kunt de gewenste dagen 3 weken van te voren doorgeven. 
Tot maximaal 3 dagen per week.

Calculatie op aanvraag

 

Vakantieopvang 2023 (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen)                     Openingstijden BSO van 07.00 - 18.30

U koopt het gewenste aantal opvangdagen per jaar in. U heeft vrije keus in welke vakantieweek en hoeveel dagen van die week u opvang nodig heeft.

Voorwaarde:  
U geeft tenminste in verband met onze planning 3 weken voorafgaande de betreffende vakantie de gewenste vakantieopvangdag(en) door.  Indien u alsnog geen gebruik maakt wordt de aangevraagde dag wel berekend. 

U kunt altijd dagen bijkopen halverwege het jaar. 

Bij tussentijds opzeggen zal een herberekening plaatsvinden naar werkelijk gebruik.

VOORKOM TELEURSTELLING: Niet tijdig doorgeven betekent geen recht op opvang in de desbetreffende week!

Tarieven Vakantieopvang 2023: €8,60 

11 uur per dag            Facturatie bij 12 maanden afname
Keuze mogelijkheden /
Dagen per jaar
Uren Prijs in €
4 = minimum afname 3,66 31
8 7,33 63
12 11 95
16 14,66 126
20 18,3 157
24 22 189
28 25,67 210
32 29,33 252
36 33 284
40 36,67 316
44 40,33 347
48 44 378
52 47,67 410
55 = maximum afname 50,43 434
  • Prijs losse vakantiedag (op aanvraag) € 94,60  (€ 8,60 per uur)

    Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moeten hele uren worden opgegeven

    Afrondingen voorbehouden! 


 Tarieven 2023 zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen geldig van 01-01-2023 t/m 31-12-2023. 

 

 




 

 

 

 

Algemene voorwaarden download de pdf's, open de webpagina's en lees ze goed door

Algemene voorwaarden Branchevereniging

Aanvullende voorwaarden BSO 2023

Aanvullende voorwaarden KDV 2023