Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Tarieven Buitenschoolse Opvang 2020 (geldig tot 31-12-2020

Prijs voor producten in de schoolweken: € 7,02 Regulier (opvang op vaste dagen)
De uren zijn met rekenkundige afrondingen weergegeven

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen              scholen v.a. 15.00                    3u30m
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 46,7 35,1 23,3 11,7
Prijs per maand €328 €246 €164 €82

 

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen (o.a. Groene Palm)    scholen v.a. 14.30          4u
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 53,34 40,02 26,67 13,34
Prijs per maand €374 €281 €187 €94

 

40 weken naschoolse opvang (o.a. Witte Werf)       scholen continu rooster 5 dagen             4,5u
Dagen 5 4 3 2
Uren p/m 75 60 45 30 15
Prijs per maand €526 €421 €316 €211 €105

 

Woensdagmiddag 7 uur
Uren per maand 23,3
Prijs per maand €164

 

Voorschool v.a. 7.00 uur    40 weken / schoolweken
Aantal dagen 5 4 3 2 1
Uren p/m 25 20 15 10 5
Prijs per maand €176 €140 €105 €70 €35

Bij afname van uitsluitend 40 weken nso en voorschool geldt dat die 40 weken verdeeld over 12 maanden gefactureerd worden. Bij tussentijds opzeggen of plaatsing later in kalenderjaar zal er een na-facturatie bij opzegging / een herberekening bij plaatsing van het aantal uren per maand plaatsvinden.

Afrondingen  voorbehouden!

 

Tarieven Flexibele naschoolse opvang 2020 (beperkt beschikbaar)
Prijs voor producten in de schoolweken: € 7,70 Flexibel             

U koopt een gemiddeld aantal dagen nso en vakantie per week in die u verdeeld over 6 maanden volgens rooster zelf in kunt plannen. Bij tussentijds opzeggen zal er een na-facturatie plaatsvinden naar werkelijk gebruik.

40 weken NSO scholen dicht 3u30m
Dagen 3 1
Uren p/m 35,01 23,34 11,67
Prijs per maand €270 €179 €90

 

40 weken NSO scholen dicht 4u
Dagen 3 1
Uren p/m 40 26,67 13,34
Prijs per maand €308 €205 €103

 

FLEXIBEL 40 weken voorschool tijdens schoolweken
Dagen 3 1
Uren p/m 15 10 5
Prijs per maand €116 €77 €39

 

Afrondingen voorbehouden!

 

Vakantieopvang 2020                     Openingstijden BSO van 07.00 - 18.30

2020 is een proefjaar voor een nieuw flexibel vakantie opvang systeem. U koopt het gewenste aantal opvangdagen per jaar in. U heeeft vrije keus in welke vakantieweek en hoeveel dagen van die week u opvang nodig heeft. U geeft tenminste 2 weken voorafgaande de betreffende vakantie (dus zomer/herfst etc.) de gewenste vakantie opvangdag(en) door. Niet tijdig doorgeven betekent geen recht op opvang die week. 

U kunt altijd dagen bijkopen halverwege het jaar. 

Bij tussentijds opzeggen zal een herberekening plaatsvinden naar werkelijk gebruik. 

Tarieven Vakantieopvang 2020: €7,50 

11 uur per dag            Facturatie bij 12 maanden afname
Keuze mogelijkheden /
Dagen per jaar
Uren Prijs in €
4 = minimum afname 3,66 27
8 7,33 55
12 11 83
16 14,66 110
20 18,3 138
24 22 165
28 25,67 193
32 29,33 220
36 33 248
40 36,67 275
44 40,33 302
48 44 330
52 47,67 358
55 = maximum afname 50,43 378
  •  Strippenkaarten per 12 uur € 90,00 (€ 7,50 per uur) (of een veelvoud ervan) 
    Deze uren zijn o.a. op studiemiddagen in nader overleg in te wisselen en uitsluitend binnen de schoolweken
  • Prijs losse vakantiedag (op aanvraag) € 85,80 ( €7,80 per uur)

    Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moeten hele uren worden opgegeven

    Afronden voorbehouden! 


 

 

 
 

 

 

 

Tarieven Buitenschoolse Opvang 2019 (geldig tot 31-12-2019)

Prijs voor producten in de schoolweken: € 6,85. Regulier (opvang op vaste dagen)
De uren zijn met rekenkundige afrondingen weergegeven

40 weken NSO scholen dicht 15.00/15.15u
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 43.3 32.5 21.6 10.8
Prijs per maand € 297 € 223 € 148 € 74
40 weken NSO scholen dicht 14.30u
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 53.3 40 26.7 13.3
Prijs per maand € 366 € 274 € 183 € 92
40 weken NSO scholen continu rooster  
Dagen 5 4 3 2
Uren p/m 75 60 45 30 15
Prijs per maand €514 €411 €308 €206 €103

 

Woensdagmiddag
Uren per maand 21.7
Prijs per maand € 149
40 weken voorschool (7.00 uur)  tijdens schoolweken
Aantal dagen 5 4 3 2 1
Uren p/m 25 20 15 10 5
Prijs per maand €171 €137 €103 €68 €34

Bij afname van uitsluitend 40 schoolwekennso of vso geldt dat die 40 weken over 12 maanden gefactureerd worden.
bij tussentijds opzeggen of plaatsing later in kalenderjaar zal er een na-facturatie bij opzegging of een herberekening bij plaatsing van het aantal uren per maand plaatsvinden. 

Prijs voor producten in de schoolweken: € 7,30 Flexibel (opvang wisselend rooster, beperkt beschikbaar)
U koopt een gemiddeld aantal dagen per schoolweek en vakantieweek in. Deze dagen kunt u verdeeld binnen 6 maanden gebruiken volgens rooster. 
Minimaal 3 weken vooraf zelf inplannen.

40 weken NSO scholen dicht 15.00/15.15u
Dagen 3
Uren p/m 30 21.6
Prijs per maand € 237 € 158
40 weken NSO scholen dicht 14.30u
Dagen 3 2
Uren p/m 40 26.7
Prijs per maand €292 €195
40 weken voorschool tijdens schoolweken
Aantal dagen 3 2
Uren p/m 15 10
Prijs per maand €110 €73

 Als u flexibel komt en u maakt gebruik van de woensdagmiddag worden er 2 flexibele naschoolsemiddagen afgeschreven. 

Vakantie opvang: regulier (vaste dagen) 

€ 7,00 prijs voor inkoop van 8-11 vakantieweken per jaar, vaste dagen
Aantal dgn per 8 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 35.83 28.67 21.51 14.34 7.17
Prijs per maand € 250,81 € 200,67 € 150,57 € 100,34 € 50,20
 
Aantal dgn per 9 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 40.32 32.26 24.20 16.13 8.07
Prijs per maand € 282,24 € 225,82 € 169,40 € 112,91 € 56,50
 
Aantal dgn per 10 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 44.80 35.84 26.88 17.92 8.96
Prijs per maand € 313,60 € 250,88 € 188,16 € 125,44 € 62,72
 
Aantal dgn per 11 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 49.27 39.44 29.58 19.72 9.86
Prijs per maand € 344,89 € 276,08 € 207,06 € 139,04 € 69
 
Aantal dgn per 12 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 53.75 43 32.25 21.5 10.75
Prijs per maand €376,25 € 301 €225,75 €150,50 € 75,25
 

 

€ 7,30 prijs voor inkoop van 4-7 vakantieweken per jaar, vaste dagen 
Aantal dgn per 4 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 17.92 14.34 10.75 7.17 3.59
Prijs per maand € 130,81 € 104,68 € 78,47 € 52,34 € 26,20
 
Aantal dgn per 5 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 22.4 17.92 13.44 8.96 4.48
Prijs per maand € 163,52 € 130,82 € 98,11 € 65,41 € 32,70
 
Aantal dgn per 6 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 26.88 21.52 16.13 10.76 5.38
Prijs per maand € 196,23 € 157,10 € 117,75 € 78,55 € 39,27
 
Aantal dgn per 7 wkn 5 4 3 2 1
Uren p/m 31.36 25.12 18.84 12.56 6.28
Prijs per maand € 228.93 € 183.37 € 137.53 € 91.69 € 45,84

 

Vakantie opvang: Flexibel (beperkt beschikbaar)

€ 7,40 prijs voor inkoop van 8-11 vakantieweken per jaar, Flexibel
Aantal dgn per 12 maanden  8 12 16 20 24 32
Uren p/m 7.16 10.75 14.3 17.9 21.5 28.66
Prijs per maand €53 €79.55  €106.06  €132.58  €159.10  €212.13 
  Combineren met een vaste dag is mogelijk


Wij bieden strippenkaarten van 12 uur of een veelvoud daarvan : uurprijs €7,25.  
Deze zijn op o.a. op studiemiddagen en  in nader overleg in te wisselen en uitsluitend binnen de schoolweken. 


Een losse vakantiedag  (op aanvraag)   €80.62

Afrondingen voorbehouden!

De vermelde uren per maand zijn de in te vullen uren voor de aanvraag van de kinderopvangtoeslag zonder decimalen. 
De opvang uren met minuten per maand staan wel in uw overeenkomst vermeld. 

 

< terug naar Tarieven