Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Tarieven Buitenschoolse Opvang 2022 geldig tot 31-12-2022

Prijs voor producten in de schoolweken: € 7,35 Regulier (opvang op vaste dagen)
De uren zijn met rekenkundige afrondingen weergegeven

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen incl. studiedagen/middagen
             scholen v.a. 15.00 - 15.30                    3u30m
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 52 39 26 13
Prijs per maand €382 €286 €191 €95

 

40 weken naschoolse opvang op vaste dagen        scholen v.a. 14.30          4u
Dagen 4 3 2 1
Uren p/m 56 42 28 14
Prijs per maand €412 €309 €206 €103

 

40 weken naschoolse opvang           scholen continurooster 5 dagen             4,5u
Dagen 5 4 3 2
Uren p/m 75 60 45 30 15
Prijs per maand €551 €441 €331 €220 €110

 

Woensdagmiddag regulier v.a. 14.00
Uren per maand 24 18
Prijs per maand €176 €132

 

Voorschool v.a. 7.00 uur    40 weken / schoolweken
Aantal dagen 5 4 3 2 1
Uren p/m 27.5 22 16.5 11 5.5
Prijs per maand €200 €160 €120 €80 €40

Bij afname van uitsluitend 40 weken nso en voorschool geldt dat die 40 weken verdeeld over 12 maanden gefactureerd worden. Bij tussentijds opzeggen of plaatsing later in kalenderjaar zal er een na-facturatie bij opzegging / een herberekening bij plaatsing van het aantal uren per maand plaatsvinden.

Afrondingen voorbehouden!

 

Tarieven Flexibele naschoolse opvang 2022 (beperkt beschikbaar)
Prijs voor producten in de schoolweken: € 8,20 Flexibel             

U koopt een gemiddeld aantal dagen per week. U kunt de gewenste dagen 2 weken van te voren doorgeven. 
Tot maximaal 3 dagen per week.

40 weken NSO  3u30m
Dagen 3 1
Uren p/m 35,01 23,34 11,67
Prijs per maand €287 €191 €96

 

40 weken NSO  4u
Dagen 3 1
Uren p/m 40 26,67 13,34
Prijs per maand €328 €219 €109

 

40 weken continuerooster  4u30mu
Dagen 3 1
Uren p/m 45 30 15
Prijs per maand €369 €246 €123

 

40 weken voorschool tijdens schoolweken
Dagen 3 1
Uren p/m 15 10 5
Prijs per maand €123 €82 €41

 

 

Afrondingen voorbehouden!

 

Vakantieopvang 2022                     Openingstijden BSO van 07.00 - 18.30

U koopt het gewenste aantal opvangdagen per jaar in. U heeft vrije keus in welke vakantieweek en hoeveel dagen van die week u opvang nodig heeft.

Voorwaarde:  
U geeft tenminste 2 weken voorafgaande de betreffende vakantie de gewenste vakantieopvangdag(en) door.  Indien u alsnog geen gebruik maakt wordt de aangevraagde dag wel berekend. 

U kunt altijd dagen bijkopen halverwege het jaar. 

Bij tussentijds opzeggen zal een herberekening plaatsvinden naar werkelijk gebruik.

Tarieven Vakantieopvang 2022: €8,10 

11 uur per dag            Facturatie bij 12 maanden afname
Keuze mogelijkheden /
Dagen per jaar
Uren Prijs in €
4 = minimum afname 3,66 30
8 7,33 59
12 11 89
16 14,66 119
20 18,3 148
24 22 178
28 25,67 208
32 29,33 238
36 33 267
40 36,67 297
44 40,33 327
48 44 356
52 47,67 386
55 = maximum afname 50,43 408
  • Prijs losse vakantiedag (op aanvraag) € 90,75  (€ 8,25 per uur)

    Bij de aanvraag van de kinderopvangtoeslag moeten hele uren worden opgegeven

    Afronden voorbehouden! 


 

 

 
 

 

 

 

Algemene voorwaarden download de pdf's, open de webpagina's en lees ze goed door

Algemene voorwaarden Branchevereniging
Aanvullende voorwaarden BSO 2022
Aanvullende voorwaarden KDV 2022