Centraal telefoonnummer:
010-479 06 37

Inschrijven bij skoij

Gebruik ondergaande formulieren om uw kind(eren) bij Skoij in te schrijven voor dagopvang op buitenschoolse opvang. 

> Inschrijven BSO

> Inschrijven KDV (na de geboorte)

> Inschrijven KDV (voor de geboorte)

werkwijze inschrijven KDV voor de geboorte

 

 

 

 

Meer informatie over onze plaatsingsprocedures vindt u hieronder:

 

algemene voorwaarden branchevereniging

Aanvullende voorwaarden BSO 2023

 Aanvullende voorwaarden KDV 2023